NSK 轴承 方向箭头
单列角接触球轴承轴承
 • 型号:
 • 7220轴承
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 内径:
 • 100
 • 外径:
 • 180
 • 厚度:
 • 34
 • 参考价格:
 • "29,061日元"
BWG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 厚度(mm):
 • 34
 • 保持器:
 • W
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 10日
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
BW轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 厚度(mm):
 • 34
 • 保持器:
 • W
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
BG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 厚度(mm):
 • 34
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • G
 • 一般发货日:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
BDB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 外径(φ) :
 • 180
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 130000
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 厚度(mm):
 • 34
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 130000
AT轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 外径(φ) :
 • 180
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 144000
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 厚度(mm):
 • 34
 • 保持器:
 • 配对:
 • DF
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 144000
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 外径(φ) :
 • 180
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质: