NSK 轴承 方向箭头
单列角接触球轴承轴承
 • 型号:
 • 7011轴承
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 内径:
 • 55
 • 外径:
 • 90
 • 厚度:
 • 18
 • 参考价格:
 • "2,592日元"
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 厚度(mm):
 • 18
 • 密封:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
AW轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 滚动体材质:
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 密封:
 • 配对:
 • DF
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用